Terug

Privacybeleid

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens vinden wij erg belangrijk. TaskPlaza is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Gegeven de aard van de dienstverlening van TaskPlaza is het noodzakelijk is om bepaalde persoonsgegevens te openbaren. Het is daarom van groot belang dat je kennis neemt van en akkoord gaat met dit privacy statement.

Verwerking van persoonsgegevens
Wanneer je je bij TaskPlaza inschrijft (als Opdrachtgever 
of Klusser) worden persoonsgegevens verzameld die we nodig hebben voor onze dienstverlening en verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan je verzoek om inschrijving. Van Klussers worden verder de persoonsgegevens vastgelegd die nodig zijn om je aan een potentiële Opdrachtgever te koppelen. TaskPlaza kan, om een volledige inschrijving te kunnen accepteren, aanvullende gegevens verlangen. De persoonsgegevens van zowel Opdrachtgevers als Klussers kunnen door TaskPlaza worden gebruikt voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om je nader te informeren over de dienstverlening van TaskPlaza.

Beoordelingen
Op de website van TaskPlaza kunnen de Opdrachtgevers 
en de Klussers elkaar beoordelen. TaskPlaza treedt niet in de feitelijke beoordeling of referentie, maar we behouden ons het recht voor om niet relevante, beledigende beoordelingen niet te plaatsen of na publicatie te verwijderen, of geheel of gedeeltelijk aan te passen, zonder voorafgaande mededeling aan de plaatser. Wanneer je een niet relevante of beledigende beoordeling aantreft kan je TaskPlaza verzoeken om deze te verwijderen. TaskPlaza zal een dergelijk verzoek naar redelijkheid en billijkheid uitvoeren.

Cookies
TaskPlaza gebruikt cookies. Wij bieden bepaalde functionaliteiten die alleen beschikbaar zijn door gebruik te maken van een cookie. Ook worden cookies gebruikt om advertenties op de verschillende websites die je bezoekt beter op je behoeften en interesses af te stemmen.
Je geeft zelf aan of je cookies accepteert of weigert of dat je wilt dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst.

Beveiliging gegevens
Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures en -maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw en onze gegevens. Dit door de gegevens onder te brengen in een sterk beveiligd datacenter en gebruik te maken van encryptie technologie (versleutelen van informatie).

Wijzigingen
TaskPlaza behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Check daarom regelmatig het privacy statement voor het privacybeleid van TaskPlaza.

Disclaimer
Wij streven de uiterste zorg na ten aanzien van de inhoud van deze site maar kunnen niet instaan voor eventuele fouten en onvolledigheden. TaskPlaza aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. TaskPlaza is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen en/of activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

Mocht je naar aanleiding van onze website contact met ons op willen nemen mail dan naar info@taskplaza.nl